AYDIN MENDERES  (Anısına)AYDIN MENDERES (Anısına)


MİNARE ve EZAN

İsviçre’de yapılan bir referandumla bundan böyle inşa edilecek camilerin minaresiz yapılması karar altına alındı. Bunu yadırgayanlara hayret ediyorum. Zihinlerini Batı’nın yeniden formatlamasına izin verenlere göre Batı hoşgörünün en yüce bir değer olduğu yerdir. Gerçek ise bunun tamamen tersidir. Avrupa ve Batı bağnazdır. Bunun en belirgin olduğu husus ise İslam’a karşı hoşgörüsüzlüktür. Batı’nın en koyu ataisti bile İslam söz konusu olunca en keskin bir Hıristiyan olur. Bir de buna Avrupa’nın nüfusu artmaz ve hatta azalırken Kuzey Afrika’dan Afganistan’a kadar milyonlarca müslümanın Avrupa’ya göçeceği korkusu eklenmiştir. İsviçre’nin kabahati Batı’nın 1500 yıllık hoşgörüsüzlüğünü ve günümüze ait büyük korkusunu açığa vuran ilk Avrupa ülkesi olmasıdır.

Ne yazık ki çabuk unutuyoruz. AB bundan 4 yıl kadar önce ezanın eğer AB’ye üye olursa Türkiye’de de okunamayacağını söylemişti. Bunun onlar için sebebi aşağıda bizim ezanla ilgili yazdıklarımızın doğrudan doğruya kendisidir. Biz önce minareyle ilgili yasağı açıklayalım.

 

İSLAM’IN SİMGESİ ve MANİFESTOSU

 

Niye toptan cami değil de minare yapımı yasaklandı sorusu akla gelebilir. Esasen yasağın asıl sebebi bu sorunun cevabındadır. Minare ve orada okunacak ezan söz konusu olmadığı takdirde caminin bir ibadethane olarak bir kiliseden, havradan veya Budist tapınağından hiçbir farkı kalmaz. Minare İslam’ın simgesidir. Müslümanların namazın ilk ve ikinci oturuşunda (kade) Tahiyyat’ı okurken sıra kelime-i şehadet’e gelince sağ ellerinin işaret parmağını kaldırmaları sünnettir. Nitekim işaret parmağına bunun içindir ki şehadet parmağı denilmiştir. Minarelerde tevhidin göklere yükselmiş bir şahididirler. Minarelerin üstündeki hilal de yine İslam’ın simgesidir. İslam’ın özü tevhid, Hıristiyanlığın ki ise teslis (üçleme)’dir. Hilal İslam’ı simgelerken salib (haç)’te Hıristiyanlığı simgeler.

 

EZAN İSE…

Ezan ise İslam’ın sözlü manifestosudur. Bütün dünyaya tevhid inancını daha ilk cümlesinde Allahuekber diyerek ilan eder. Hemen arkasından Allah’ın tek olduğunu söyler. Allah en büyüktür, tektir ve emsali yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v.) ise O’nun Resulü’dür. Bu da ezanın üçüncü cümlesidir.

Ezan söz konusu olunca Müslümanlarımız Avrupalılara ve Batı’lılara ezan namaz vaktini ilan ediyor. Kiliselerde çan var, biz de ezan okunuyor derler. Çan sadece vakit bildirir. Hiçbir mesaj taşımaz.

Müslümanların Avrupalılara böyle demesine bir itirazım yok. Gerçi Avrupalılar buna kanmazlar. Onlar ezanın taşıdığı mesajın farkındadırlar. Allah vere de bizim Müslümanlarımız da bunun farkında olsalar. En müslümanımız bile ezanı işitince mekanik bir şekilde namaza davranır. Hiç olmazsa ezanı bütün anlamıyla ve bütün benliğini sarıp sarmalaması için kısacık bir zamanı bile ayırmaz. Ezanı sadece kulağınızla dinlemeyiniz, bırakın aklınıza, kalbinize ve her zerrenize o sözler nüfuz etsin. Allahuekber her türlü inkılabın en büyüğüdür. Daha doğrusu tek inkılabdır. Düşünün biz bu sözün hakkını hayatımızın her anında verebiliyor muyuz? Allahuekber kelamı namazın başında söylenmesi gereken sadece bir farzdan mı ibaret? En büyük Allah olunca, insanlar kim olurlarsa olsunlar başta kendi nefisleri olmak üzere herkese ve her şeye kul olmaktan kurtulurlar. Şeyh Galip’in dediği gibi zübde-i alem (kainatın en mümtaz mahluku) olurlar. Bırakın Allahuekber nidası sizi binlerce voltluk bir cereyan gibi çarpsın, coştursun ve sarhoş etsin. Yüreğinize ateş düşsün.

 

TANRI ULUDUR

İsviçre’ye kızmaya gerek yok. Biz de kanun zoruyla ezanı 16 yıl Türkçe okuttuk. Ezan başka dilde okunur mu okunmaz mı tartışmasını bir tarafa bırakın. Her şeyden önce Tanrı Uludur Allahuekber’in kesinlikle karşılığı değildir. Ayrıntısına İnşallah bir başka yazıda gireriz. Şimdilik şunu söyleyelim. Acaba hangi düşünceyle ya da endişeyle en büyük denilmemiş de ulu denilmiş? Herşey ulu olabilir. Bir sürü de ulu var. Bir de şunu ekleyelim. Tamamı Türkçeleştirilmiş de acaba neden hayye alelfelah aynen muhafaza edilmiş? Çevirenleri haydin kurtuluşa demekten acaba ne alakoymuş? Eğer ezanda Türkçeleştirilmeyecek bir kısım olacaksa bu niçin Allahuekber olmamış?01.12.2009

Parlametre
Serbest Kürsü

Anket

Türkiye'nin Dış Politikasını Olumlu Seyirde Güçlendirecek Ana Unsur Nedir ?
Yankı Dostluk Platformu
  • Facebook'ta Yankı Dergisi
  • Twitter'da Yankı Dergisi
  • Youtube'ta Yankı Dergisi