YAVUZ KAYA                               ykaya@yanki.com.trYAVUZ KAYA ykaya@yanki.com.tr


GENÇLERİMİZE GÜVENMELİYİZ

   Türk Milletinin yeniden doğuşunun başlangıcı olan, 19 Mayıs 1919 kurtuluş mücadelesinin anlamlı 87. yıldönümüne ulaştık.

   Cumhuriyetimizin kurucusu, başkomutan Atatürk'ün gençlerimize hediye ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle, Türk gençliğinin durumuna değinmek istiyorum.

   Tarihini bilen, özüne sahip çıkan ve bunu nesilden nesile gençlerine aktarmayı başaran milletler, 'ilelebet varolmayı başaran milletler' olmuşlardır.

   Bizim bu günlere gelmemiz elbette kolay olmadı. Fakat "21. asır 'Türklerin asrı' olacaktır" hayallerimizin, ülkemizi büyük Atatürk'ten bu yana yönetenler tarafından nasıl da boşa çıkarıldığını görmek hepimizi çok üzmektedir.

   Çocuklara büyüyünce ne olacaksın diye sorulduğunda, hep önemli ve kariyer dolu meslekleri cevap olarak alır, bununla mutlu olurduk. Ancak şimdi ne oldu bize de, günümüzde bu soruların karşılığını, mafya tiplemelerinin, televizyon dizilerinin bilinç altına işlediği isimler, magazinleşen sahte kahramanlar ve materyalist felsefe yer almaya başladı?

   Bunu gidermenin birinci ön şartı, dünya standartları ölçüsünde, 'milli' unsurunun biraz daha ön plana alınmasıyla, genel kaliteyi çağın standartlarına uygun hale getirmek olmalıdır. Gençlerimize verebildiğimiz eğitimin seviye ve kalitesinin cebimizin gücüyle eşdeğer olması; devletin yapıcı ve yol gösterici olgusunu, gençlerimiz nezdinde zayıflatmış bulunmaktadır.

   Sonra hayat pahalılığı ve işsizlik sendromu ile beraber oluşmaya başlayan, okuyup da ne olacak endişesidir.

   Tüketim toplumu haline getirilen ülkemizde, gençlerimiz ve geleceğimiz için en büyük tehlike, en kısa yoldan zengin olma hevesinin oluşturulmasıdır.

   Peki, geleceğimizin teminat altında olabilmesi için ne yapmamız lazımdır?

   Yaşayabilmemiz için 'aklımızı korumamız', yani; gençlerimize eğitimi en üst seviyede, eşit ve güçlü imkanlarla sunmamız lazımdır.

   Gençlik bir milletin varlığının devamını sağlayan çok önemli bir güçtür. Ancak, bu gücün gereği gibi kullanılabilmesi ve millete fayda sağlayabilmesi için gençlerin iyi bir eğitim almaları, bilinçlendirilmeleri ve iyi yönlendirilmeleri gereklidir. Aksinin, o ülke için nasıl gelişmelere neden olabileceğinin örnekleri 1980 öncesi gibi; siyasal kamplaşmalar, bölünmeler, rejim aleyhtarlığı ve yabancı hayranlığı gibi tehlikeli oluşumlar, yakın geçmişimizde yaşanmıştır. Yeterince bilinçlenmemiş, milli ve manevi değerlerden uzaklaşmış gençlerin tehlikeli ideolojilerin etkisinde kalmaları, ülkenin güvenliğini ve bütünlüğünü tehdit eden bir unsur haline gelmiştir.

   Bu nedenledir ki; ulu önder Atatürk, gençliğin iyi yetiştirilmesini ve bilinçlendirilmesi gerektiğini sıkça tekrarlamıştır. Doğru bilgilerle ve müspet fikirlerle aydınlatıldığında gençliğin Türk Milleti'nin yükselişinde önemli bir rol oynayacağını hatırlatarak demiştir ki :

    "Gençliği kesinlikle ideal sahibi ve ülkeyle ilgili olarak yetiştirmek herkesin, hepimizin, her devlet adamının başta gelen görevidir. Gençliği yetiştiriniz. Onlara bilim ve kültürün pozitif düşüncelerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler uygulamaya konulduğu vakit Türk Milleti yükselecektir."

   Atatürk aynı zamanda Türk gençliğinin öncelikli olarak kendi benliğine, milli geleneklerine, ulusun birlik ve bütünlüğüne zarar verebilecek düşman unsurları tanıması ve bunlarla mücadele yöntemlerini öğrenmesi gerektiğine de dikkat çekerek diyor ki:

    "Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğretimin sınırları ne olursa olsun, en evvel ve en esaslı olarak Türkiye'nin istiklâline, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.

   Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığıyla, haklarıyla, birlik ve bütünlüğüyle çelişen tüm yabancı öğelerle mücadele zorunluluğu, milli görüşleri derinlemesine bilerek her karşı görüş önünde şiddetle ve özveriyle savunma zorunluluğu telkin edilmelidir. Yeni kuşakların ruh gücüne bu nitelik ve yeteneklerin aşılanması önemlidir. Hayatlarını sürekli ve müthiş bir mücadele biçiminde belirleyen milletlerin felsefesi, bağımsız olmak ve mutlu kalmak isteyen her millet için bu nitelikleri çok şiddetli olarak gerektirmektedir. (16.7.1921 Maarif Kongresi'ni açış konuşmasından)

   Gençlerin bu şekilde bilinçlendirilmesi için ise, yalnızca gençlere değil, elbette toplumun pek çok kesimine önemli görevler düşmektedir. Genç nesil bilgisizlik veya yanlış bilgilendirmeler nedeniyle, diğer insanlara kıyasla daha kolay yönlendirilebilmektedir. Gençlerin yanlış yönlendirmelerden korunabilmelerinde ve kendilerinden beklenilen sorumlulukları tam olarak yerine getirebilmelerinde alacakları temel eğitim belirleyici rol oynamaktadır. Bu nedenle, gençlerin vatan ve millet sevgisini özümseyebilecekleri, tarih bilincine sahip olabilecekleri, kültürel mirasımızın değerini kavrayabilecekleri, devlete hizmet anlayışlarını geliştirebilecekleri, en önemlisi zararlı ideolojilerin telkinlerinden korunabilecekleri bir eğitim imkanına sahip olmaları gereklidir.

   Gençlerin bu bilinci almaları sağlanmadan onlardan beklenti içerisinde olmak yanıltıcı olur. İşte Atatürk'ün yaptığı budur. Atatürk gençlere çok güvendiğini, onları ülkemizin geleceğinin güvencesi olarak gördüğünü söylerken, öncelikle gençlerin doğru şekilde bilinçlendirilmeleri gerektiğini vurgulamıştır.

   Bir ulusun yüksek medeniyet seviyesine ulaşmasında, iyi yetişmiş, bilgili, kültürlü insan unsurunun önemi son derece büyüktür. Bu sebeple sağlam, üstün kaliteli ve milli kültürümüzün esaslarıyla çağdaş medeniyetin ileri teknolojisini birleştiren bir öğretim sistemiyle gençlerimizin yetiştirilmesi şarttır.

   Genç bir nüfusa sahip olmak Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir güçtür. Ancak bu gençlerin doğru yönlendirilmesi, dış ve bölücü güçlerin, ülke aleyhine faaliyet gösteren ideolojilerin ve etnik grupların etkisi altında kalmalarının engellenmesi gerekir.

   Çağın ilmi gerçeklerinin peşinden koşan, bilgiyi üreten, ülkesine, çevresine, topluma ve dünyaya yenilik getirerek katkı sağlayan, konularında uzmanlaşan başarılı gençlerimizi görmeyi temenni ediyor ve esenlikler diliyorum.05.05.2006

Parlametre
Serbest Kürsü

Anket

Türkiye'nin Dış Politikasını Olumlu Seyirde Güçlendirecek Ana Unsur Nedir ?
Yankı Dostluk Platformu
 • Facebook'ta Yankı Dergisi
 • Twitter'da Yankı Dergisi
 • Youtube'ta Yankı Dergisi